Estudi d'Arquitectura

Serveis i Projectes d'Arquitectura

Rehabilitar i Construïr

info@flotats.eu 933 725 153 Ctra.Reial, 104-C 5-2 Sant Just Desvern 08960 Barcelona

Serveis

"Abans de construir o de comprar, abans de vendre o llogar així com durant la vida útil de l'edifici, trobaràs multitud de tràmits i gestions en les que et podem ajudar."

Informes i Certificats imprescindibles

Si ets propietari, si et trobes en la situació d'arrendar o de compra-vendre, d'acord amb el marc normatiu vigent necessitaràs els serveis d'un Arquitecte.

Serveis imprescindibles avui:

1-La Cèdula d'Habitabilitat

"Certificat pel qual s'acredita legalment l'habitabilitat d'una vivenda." Per a més informació descarrega't el nostre tríptic informatiu.
+info

2-La Certifiació Energètica

Certificat pel qual es qualifica l'eficiència energètica d'un edifici, vivenda o local. Per a més informació descarregat el nostre tríptic informatiu.
+info

3-La ITE: NOU DECRET 67/2015

Sistema de control periòdic sobre l'estat de conservació dels edificis d'habitatges. Per a més informació descarregat el nostre tríptic informatiu.
+info

Assessoria

"L'Arquitecte al teu servei; la nostra funció és la d'ajudar-te guiant, planificant, prioritzant i ordenant les actuacions sobre el patrimoni inmobiliari."

Consultes / Estudi Previ / Avant-Projecte

L'assessorament d'un professional pot ajudar-te econòmica i tècnicament, ademés t'assegurem funcionalitat, rapidesa i estètica al teu gust.

Per mitjà d'un estudi previ t'assessorarem sobre la viabilitat i cost d'unes eventuals obres.

- Consultes sobre normativa urbanística
- Aixecament de planells d'estat actual
- Propostes d'ampliació
- Planells de redistribució interior
- Estudi sobre les possibilitats edificatòries
- Informe de paràmetres urbanístics
- Gestió i tramits amb l'Adminsitració
- Tramitació d'ajuts i subvencions públiques
- Avant projectes per a vivendes unifamiliars

"Memòria+Planells+Pressupost+Fotomuntatge."
Per un cost mínim obtindràs un Estudi complert, amb planells, memòria i un primer pressupost tot està més clar.

Projectes

"Per a executar la Obra necessites el Projecte, tant per Construïr com per Rehabilitar. Dissenyem i executem la solució tècnica adaptada a les teves necessitats."

Conservar i Revaloritzar la Propietat

Totes les obres tenen un objectiu comú: la conservació i revalorització del patrimoni. Ja siguin locals comercials, Comunitats de Propietaris o habitatges particulars, afrontar una obra és un procés complexe.

Estarem amb tu en totes les fases del Projecte arquitectònic: des de la idea inicial, fins la creció dels ambients interiors passant pel desenvolupament del Projecte Bàsic-Executiu, els amidaments, els pressupostos, l'estudi i coordinació de seguretat i salut, l'assesorament per la elecció del constructor, la gestió i tramitació de llicències, la Direcció d'obra, el control de costos i plaços, l'expedició dels certificats...

Obres per Comuntiats de Propietaris

- Obres per a l'obtenció del certifiact d'aptitud (Pas 2 de la ITE)
- Rehabilitació de façanes, cobertes i patis.
- Rehabilitació energètica de l'edifci; millora les condicions d'aïllament tèrmic i estalvi en la factura energètica
- Supressió de barreres arquitectòniques; ascenor de nova formació
- Renovació de les zones comunitàries; vestíbuls d'accés, escales, detectors de presència, jardins....
- Renovació de les instal·lacions comunitàries; llum, aigua, gas, telecomunicacions
- (...)

Obres per locals comercials i oficines

- El canvi d'ús; de local a habitatge
- Projecte d'acondicionament de locals per llicència d'activitat
- Obres de millora de l'eficiència energètica en establiments
- (...)

Obres en habitatges particulars

- Reforma integral; redistribució total o parcial de l'espai interior
- Divisió d'habitatges existents
- Obres per a la millora de l'eficiència energètica
- Projecte d'mpliació de vivendes unifamiliars
- (...)

copyright©2015 Flotats